Správa kamerových systémů

Portfolio našich služeb zahrnuje, kromě jiného, také hlídání parkovišť, ostrahu, ochranu nejrůznějších objektů a také ochranu osob. Pro tyto účely již dnes drtivá většina majitelů těchto ploch, objektů či zařízení využívá moderní techniku, ke které se řadí zejména kamerové systémy. Kamery jsou nainstalovány tak, aby snímaly co nejširší záběry a napomohly tak k větší jistotě majitele a k případnému odhalení a identifikaci pachatele trestného činu či přestupku. Vše musí být samozřejmě v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Kamerové systémy pak vyžadují odbornou péči a obsluhu při hlídání sledovaného prostoru v dispečinku a vyhodnocování zaznamenaných dat a událostí. S tím je spojena i správa kamerového systému, kterou jsme schopni vám nabídnout a realizovat s maximální pečlivostí a spolehlivostí. Správa zahrnuje povinnost vést provozní knihu a provádět záznam a zpracování údajů tak, aby nebyly v konfliktu s příslušným zákonem. Ke správě patří i obsluha a údržba kamerového systému.