Ochrana osob

Naše agentura zajišťuje nejen ochranu majetku, ale do portfolia našich činností patří rovněž ochrana osob. Můžeme vám zajistit osobní ochranu, či zabezpečení lidí, při pořádání nejrůznějších akcí. Máme k tomu zkušené osobní ochránce, kteří mají zkušenosti z praxe i potřebné teoretické vědomosti. Řada z nich je absolventy střední školy na ochranu osob a majetku. Jejich předností je spolehlivost a profesionalita. Využívají řady systémových, vzájemně propojených opatření, aby mohli reagovat rychle na jakékoliv ohrožení osob. Osobní ochranu využívají majitelé různých komerčních prostor, úřadů, administrativních budov či obchodních domů nebo zábavních center. Rovněž můžeme poskytnou ochranu osob při pořádání nejrůznějších kulturních akcí, jako jsou například populární koncerty, kde je předpoklad velké návštěvy. Rovněž při některých fotbalových utkáních, kde hrozí konflikty fanoušků můžeme zajistit profesionální ochranu diváků i hráčů. Našich služeb můžete využít i při předváděcích akcích vaší firmy. Pokud se necítíte v bezpečí, rádi vám ho zajistíme