Dálkový monitoring (PCO – Dohledové centrum) ALKOM a.s.

V této sekci Vám nabízíme napojení vašeho objektu na moderní multifunkční dohledové centrum – PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY Alkom (MDC-PCO) našeho stabilního partnera pro tento segment. Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo. Činnost MDC vhodně doplňuje zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany osob, majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací, havárií vody, plynu, výpadků elektřiny. Společnost Alkom Security, a.s. jako první společnost v ČR získala CERTIFIKÁT DOHLEDOVÉHO A POPLACHOVÉHO PŘIJÍMACÍHO CENTRA potvrzující, že plní všechny tři části normy ČSN EN 50518:2014. Tato náročná certifikace garantuje dodržení všech požadavků z hlediska umístění, stavební odolnosti, výkonnosti, spolehlivosti, postupů i požadavků na provoz a odbornou způsobilost dispečerů.

V neposlední řadě toto pracoviště osvědčují i výsledky a historie provozu dispečinku. Alkom na tomto pracovišti zúročil 31 let svých zkušeností. Proto bylo vytvořeno takovéto jedinečné pracoviště a je neustále doplňováno o nové služby a vyvíjeno dle posledních standardů a technických možností. I přes tuto špičkovou kvalitu a certifikaci, je PCO-ARC určeno pro všechny typy objektů – od objektů vysoké bezpečnosti/ důležitosti, přes běžné komerční objekty, objekty státní správy až po byty a rodinné domy.